F32

Czerna

18.10.2009

Czerna

klasztor oo. Karmelitów w Czernej k. Krzeszowic

Carmelitan monastery, Czerna by Krzeszowice