2009-10-18

Czerna


Czerna, originally uploaded by Rrrodrigo.

klasztor oo. Karmelitów w Czernej k. Krzeszowic

Carmelitan monastery, Czerna by Krzeszowice

Brak komentarzy: