F32

Październikowa zima / October winter

16.10.2009

Październikowa zima / October winter

Pierwszy śnieg leży już trzeci dzień.

First snow is keeping well, already the third day.