2009-10-16

Październikowa zima / October winter

Pierwszy śnieg leży już trzeci dzień.

First snow is keeping well, already the third day.

Brak komentarzy: