F32

Cmentarz wojenny nr 373 / Military graveyard no 373

01.11.2009

Cmentarz wojenny nr 373 / Military graveyard no 373

Cmentarz wojenny nr 373 we Wiśniowej, na wzgórzu 470 (Dziadkówka). W 14 grobach pochowano tam 29 żołnierzy armii austro-węgierskiej (z c.k. 80 pułku piechoty i 14 pułku strzelców Landwehry) i 10 rosyjskich, poległych w grudniu 1914 r.

Military graveyard no 373 in Wiśniowa, on Dziadkówka hill. 29 soldiers of Austro-Hungarian army (from the Imperial and Royal 80th Infantry Regiment and 14th Shooters Regiment) and 10 soldiers of Russian army, fallen in December 1914, are buried there in 14 graves.