2009-11-01

Cmentarz wojenny nr 373 / Military graveyard no 373

Cmentarz wojenny nr 373 we Wiśniowej, na wzgórzu 470 (Dziadkówka). W 14 grobach pochowano tam 29 żołnierzy armii austro-węgierskiej (z c.k. 80 pułku piechoty i 14 pułku strzelców Landwehry) i 10 rosyjskich, poległych w grudniu 1914 r.

Military graveyard no 373 in Wiśniowa, on Dziadkówka hill. 29 soldiers of Austro-Hungarian army (from the Imperial and Royal 80th Infantry Regiment and 14th Shooters Regiment) and 10 soldiers of Russian army, fallen in December 1914, are buried there in 14 graves.

Brak komentarzy: