F32

Magazyn melasy przy ulicy Kopalni Melasy / Treacle warehouse, Treacle Mine Road

26.11.2009

Magazyn melasy przy ulicy Kopalni Melasy / Molasses warehouse, Treacle Mine Road