F32

Przeprawa / Crossing

15.11.2009

Przeprawa / Crossing

Remont drogi wojewódzkiej nr 964, most na potoku Lipnik

Reconstruction of road 964, bridge on Lipnik stream