2010-01-21

Ołtarz / Altar


Ołtarz / Altar, originally uploaded by Rrrodrigo.

Kościół św. Sebastiana w Wieliczce

St. Sebastian church in Wieliczka

2010-01-15

Ruchome schody / Escalator


Ruchome schody / Escalator, originally uploaded by Rrrodrigo.

Najszybsze schody ruchome w powiecie myślenickim znajdują się w supersamie "Jan" przy ulicy Mostowej w Dobczycach.

The fastest escalator in the whole county can be found in "Jan" supermarket in Dobczyce, Bridge street.

2010-01-08

Widok od zaplecza / Back view


Widok od zaplecza / Back view, originally uploaded by Rrrodrigo.

Budynek upadłej pod koniec XX wieku Spółdzielni Szewsko-Cholewkarskiej "Dobek"

The factory of Shoemakers Cooperative "Dobek", bankrupted at the end of 20th century

2010-01-06

Gwiazda / The Star


Gwiazda / The Star, originally uploaded by Rrrodrigo.

Et ecce stella, quam viderant in Oriente antecedebat eos usque dum veniens staret supra, ubi erat puer.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię

... and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.

2010-01-03

Jasełka / Nativity play


Jasełka / Nativity play, originally uploaded by Rrrodrigo.

Jasełka w wykonaniu Grupy Apostolskiej w kościele parafialnym w Dobczycach

Nativity play performed by the local Apostolic Group in Our Lady Help of Christians church in Dobczyce

2010-01-01

Dzień Nowego Roku ... / New Years Day ...


... tak, jak powinien był wyglądać / ... the way it should have been

Dzień Nowego Roku ... / New Years Day ..., originally uploaded by Rrrodrigo.