F32

Gwiazda / The Star

06.01.2010

Gwiazda / The Star

Et ecce stella, quam viderant in Oriente antecedebat eos usque dum veniens staret supra, ubi erat puer.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię

... and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.