F32

Ruchome schody / Escalator

15.01.2010

Ruchome schody / Escalator

Najszybsze schody ruchome w powiecie myślenickim znajdują się w supersamie "Jan" przy ulicy Mostowej w Dobczycach.

The fastest escalator in the whole county can be found in "Jan" supermarket in Dobczyce, Bridge street.