F32

Kasina Wielka

28.02.2010

Kasina Wielka

Linia kolejowa Nowy Sącz - Chabówka: semafor wjazdowy stacji Kasina Wielka od strony Dobrej.

Railway line Nowy Sącz - Chabówka. Entry signal of Kasina Wielka station on the northeastern side.