2010-02-03

Na moście / On the bridge


Na moście / On the bridge, originally uploaded by Rrrodrigo.

Brak komentarzy: