F32

Korek / Traffic jam

30.03.2010

89/365: Traffic jam

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 między Myślenicami a Dobczycami

Reconstruction of road 967 between Myślenice and Dobczyce