2010-03-30

Korek / Traffic jam


89/365: Traffic jam, originally uploaded by Rrrodrigo.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 między Myślenicami a Dobczycami

Reconstruction of road 967 between Myślenice and Dobczyce

Brak komentarzy: