F32

Szczyrzyc

05.06.2011

Szczyrzyc

Kościół parafialny pw. NMP Wniebowziętej i św. Stanisława przy opactwie oo. cystersów w Szczyrzycu, powiat limanowski. Opactwo powstało w 1234 r., kościół przebudowano w 1642.

Parocchial church of Our Lady Assumed into Heaven and St. Stanislaus by the cistercian abbey in Szczyrzyc, Limanowa county, Poland. The abbey was founded in 1234. In 1642 the church was rebuilt into his present form.