F32

Postawki / Sheaf heaps

26.08.2011

Postawki / Sheaf heaps

Coraz rzadszy widok. Z początkiem XXI wieku kombajny niemal całkowicie zdominowały żniwny krajobraz w Małopolsce.

This is a rare sight nowadays. With the arrival of 21st century, combine harvesters have almost completely dominated the harvest landscape of Lesser Poland.