F32

Pierwszy śnieg / First snow

07.12.2011

341/365: First snow