F32

Skrzyżowanie z lustrem / Crossing with a mirror

17.03.2012

76/366: Marwin street