F32

Św. Izydor Oracz / Saint Isidore the Farmer

24.06.2019

Św. Izydor Oracz, patron rolników