F32

Kapliczka na Marwinie / Shrine in Marwin street

29.07.2019

Kapliczka z krzyżem / Shrine with a cross