F32

Spotkanie na drodze / Road encounter

23.08.2019

... i jeszcze jednego na drogę! / and one more for the road!