F32

Informacja dla klientów / Customer information

21.09.2019

262/365: Customer communication ...

Informacja dla klientów przedsiębiorstwa powinna być widoczna, wyraźna, oszczędna w słowach i nie budząca wątpliwości. Tak jak ten przekaz o zepsutym bankomacie na drzwiach dobczyckiej placówki banku PKO BP.

Information for customers should be visible, clear, straightforward and leave no place for doubt. Like this notice about ATM being out, at the Dobczyce branch of PKO bank.