F32

Pierwszy śnieg tamtej zimy / First snow of that winter

03.12.2019

Pierwszy śnieg tej zimy / First snow of this winter