F32

Nie dotyczy mieszkańców / Does not apply to locals

01.03.2020

60/365: Road signs wordplay