F32

Światło zachodzącego słońca / Sunset light

16.03.2020

74/365: Basked in sunset light