F32

Kapliczka pod sosną / Shrine under a pine

08.04.2020

Kapliczka pod sosną / Shrine under the pine