F32

Dobczyce - Miami 2003

04.06.2020

Pawilon po restauracji "Pod Zamkiem"

Budynek dawnej restauracji "Pod zamkiem" przy ul. Wąskiej 1 w Dobczycach. W latach 90-tych XX wieku znajdowała się tu popularna dyskoteka "Miami", a obecnie, po przebudowie w latach 2008-2009 hotel i restauracja "Podzamcze". Zdjęcie z czerwca 2003 r.