F32

Nasze własne wysypisko / Our own garbage dump

02.07.2020

Wysypisko śmieci przy ul. Garncarskiej