F32

Koszenie kopca / Mowing the mound

11.08.2020

Koszenie kopca / Mowing the mound

Kopiec Kościuszki w Krakowie