F32

Łaźnia miejska / Bathhouse

13.09.2020

Ruiny łaźni miejskiej przy ul. Jagiellońskiej