F32

Turniej szachowy podczas epidemii / Chess competition during an epidemic

18.10.2020

Turniej szachowy podczas zarazy / Chess tournament in times of a plague