F32

Kapliczka przy ul. Górskiej / Shrine in Górska street

03.11.2020

Kapliczka / Shrine