F32

Klasztor w Czernej / Monastery in Czerna

24.11.2020

Klasztor karmelitów w Czernej koło Krzeszowic