F32

Światło zachodu / Light of the west

29.12.2020

Światło zachodu / Lux Occidentalis / Light of the West