F32

Z Gorców w Beskid Wyspowy

27.12.2020

Widok z Kiczory Kamienieckiej na wschód