F32

Niedziela Palmowa / Palm Sunday

16.03.2008

Palm Sunday in Dobczyce