F32

Procesja rezurekcyjna / Resurrection procession

23.03.2008

Resurrection procession

Procesja rezurekcyjna na Rynku w Dobczycach, Niedziela Wielkanocna, godzina 6:46

Resurrection procession on Main street in Dobczyce, Easter Sunday, 6:46 A.M.