F32

Wrota remizy / Fire station gate

08.03.2008

Wrota remizy / Fire station gate

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach powstała w 1925 roku. Chociaż ciasna, służy strażakom po dziś dzień, ponieważ dla władz miasta budowa gminnego hotelu ma wyższy priorytet niż budowa nowej strażnicy.

The fire station was built in 1925. It is a bit cramped by now, but still being used by Volunteer Fire Department in Dobczyce, because town authorities prioritize construction of muncipal hotel higher than construction of new fire station.