F32

Jak głęboko? / How deep?

01.04.2008

Jak głęboko? / How deep?

Latem 2005 ksiądz proboszcz postanowił sprawdzić jak głeboko zakorzeniona jest wiara parafian

In sommer 2005 our parson resolved on checking how deep are the roots of parishioners' faith