F32

Most / Bridge

17.01.2009

Most / Bridge

Mosty służą do tego by woda mogła sobie swobodnie przepływać.

The purpose of bridges is to allow for free flow of water.