F32

Pięknie jest w dolinie / It's beautiful in the valley

24.01.2009

Pięknie jest w dolinie / It's beautiful in the valley

Dolina Krzyworzeki w północnej części Czasławia, widok ze Skrzynki.

Valley of Krzyworzeka river in northern part of Czasław village, view from Skrzynka hill.