2009-01-24

Pięknie jest w dolinie / It's beautiful in the valley

Dolina Krzyworzeki w północnej części Czasławia, widok ze Skrzynki.

Valley of Krzyworzeka river in northern part of Czasław village, view from Skrzynka hill.

Brak komentarzy: