F32

Gatunek chroniony / Protected species

23.02.2009

Gatunek chroniony / Protected species

Wierzba brzączowicka (Salix bronchovicensis) to roślina endemiczna, podobna do pospolitej wierzby płaczącej (Salix alba). Występuje wyłącznie na północnym brzegu Jeziora Dobczyckiego, w pobliżu mostu na drodze wojewódzkiej nr 967 we wsi Brzączowice.

Brzączowice willow (Salix bronchovicensis) is an endemic plant, similar to common white willow (Salix alba). It grows only on northern shores of Dobczyce Lake, in proximity of the bridge on road 967 in village of Brzączowice.