F32

Wąskie gardło / Bottleneck

20.02.2009

Wąskie gardło / Bottleneck

Klasyczny polski remont drogowy - most na bardzo ruchliwej drodze nr 967 w Brzączowicach: od kilku miesięcy jeden pas zamknięty, dla ciężarówek wyznaczono skromny, 70-kilometrowy objazd, kolejki samochodów na obu brzegach jeziora, "wykonawcy" zdarli asfalt i zdemontowali barierkę z jednej strony a potem dali dyla przed zimą.

Typical example of road reconstruction in Poland - the bridge on a very busy road 967 in Brzączowice: since a few months one lane is closed, for lorries there is a small detour (70 kilometres long), cars queue on both banks of the lake, the "workers" have torn off the pavement and removed the rail from one side, and then buggered off because of winter.