F32

Wiosenna kolekcja mody / Spring fashion collection

19.03.2009

Wiosenna kolekcja mody / Spring fashion collection

na straganie w dzień targowy (w co drugą środę przy ulicy Witosa)

a stall at the local market (every other Wednesday in Witos street)