F32

Słońce zachodzi za kornackim lasem / Sun is setting behind the Kornatka forest

15.05.2009

Słońce zachodzi za kornackim lasem / Sun is setting behind the Kornatka forest