2009-07-27

Korek / Traffic jam


Korek / Traffic jam, originally uploaded by Rrrodrigo.

Z dawna oczekiwany remont drogi wojewódzkiej 964 jest przyczyną korków w niedzielne popołudnia

The long awaited major repairs of road 964 result in traffic jams on Sunday afternoons

2009-07-19

Ognisty kwiat / Fiery flower


Ognisty kwiat / Fiery flower, originally uploaded by Rrrodrigo.

Pokaz sztucznych ogni na zakończenie Dni Dobczyc 2009 rozpoczął się z półtoragodzinnym opóźnieniem i trwał 5 minut.

5 minutes fireworks show during Dobczyce Town Days 2009 started 90 minutes behind the schedule.

2009-07-18

Paralotnie nad Cietniem / Paragliders over Ciecień

II Piknik Paralotniowy Wiśniowa 2009 zorganizowany przez Stowarzyszenie Paralotniarzy Beskidu Wyspowego.

2nd Paragliders Picnic Wiśniowa 2009, organized by Beskid Wyspowe Paragliders Association

2009-07-15

Biblioteka / Library


Biblioteka / Library, originally uploaded by Rrrodrigo.

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefy Bergelówny w zmurszałym ze starości drewnianym domku przy ulicy Kilińskiego obsadzona jest najpiękniejszymi paprociami w mieście.

Józefa Bergelówna Public Municipal Library is housed in the old, rotten, wooden building in Kiliński street, flanked by the most beatiful ferns in town.

2009-07-14

Miód ze słonecznika ... / Sunflower honey ...

... w pierwszej fazie produkcji

... at the first stage of production process.

2009-07-13

Trafnie nazwany / Aptly named


Trafnie nazwany / Aptly named, originally uploaded by Rrrodrigo.

Całodobowy sklep monopolowy "Promil" przy ulicy Jagiellońskiej. Warto zwrócić uwagę nie tyle na wnętrze sklepu, ile na architekturę - jest to klasyczny dobczycki domek z przełomu XIX i XX w.: drewniany, na podmurówce z takiego samego piaskowca, z jakiego w XIV wieku za panowania króla Kazimierza Wielkiego zbudowano zamek i miejskie mury obronne. Metalowa barierka przy schodkach zupełnie tu nie pasuje, ale dla wielu klientów sklepu jest bardzo przydatna.

Liquor store "Promil" ("Per mill") in Jagiellonian street. For many the interior would be most interesting, but the house itself is a fine example of traditional local architecture from 19th and first half of 20th century: made of wood, built on foundation of the same sandstone from which the Dobczyce castle and city walls has been built in 14th century during the reign of king Casimirus the Great. The metal railing flanking the steps seems out of place, but it comes most handy for many patrons of the store.

2009-07-12

Pamiątki po powodzi / Flood reminder

W sobotę 22 czerwca 2009 r. Dobczyce zostały podtopione przez bardzo ulewne deszcze. Pamiątką po tej krótkotrwałej powodzi są widoczne jeszcze tu i ówdzie worki z piaskiem.

On Saturday, June 22nd 2009, Dobczyce has been flooded by extremely heavy rainfall. Sandbags left on some sidewalks still remind of that recent flash flood.

2009-07-11

Dostęp ograniczony / Limited access

"Internet nie dla baranów" means in Polish: Internet not for rams. 'Baran' (ram) is colloquially meant as idiot.

2009-07-08

Łucznicy / Archers


Łucznicy / Archers, originally uploaded by Rrrodrigo.

Małopolskie Mistrzowstwa Dzieci i Młodzików w Łucznictwie. Dobczyce, 14 sierpnia 2008 r.

Małopolska Region Archery Championship for archers up to 14 years old, Dobczyce, August 14th 2008

2009-07-01

Dzwon / Bell


Dzwon / Bell, originally uploaded by Rrrodrigo.

Dzwon "Kazimierz" odlany w 1975 r. w ludwisarni Felczyńskich w Przemyślu jest najmniejszym z 3 dzwonów na dzwonnicy obok kościoła św. Jana Chrzciciela w Dobczycach.

Bell "Casimirus" has been cast in Felczyński foundry in Przemyśl in 1975. It is the smallest of 3 bells on the bellfry at St. John Baptist church in Dobczyce.