2009-09-29

Każde grabie do siebie grabią / Every rake rakes inward

jako ilustracja jednego z polskich przysłów posłużyły plastikowe grabie firmy Górka-Plastik z Poręby koło Myślenic

one of Polish proverbs, illustrated by plastic rake manufactured by Górka-Plastik company in village Poręba, Myślenice county

2009-09-27

Topinambur / Sunchoke


Topinambur / Sunchoke, originally uploaded by Rrrodrigo.

... czyli słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus)

... also known as Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus)

2009-09-25

Ciężka metalowa rura / Heavy Metal Pipe

"Pipeline bridge" in Brzączowice crosses Dobczyce lake parallel to road bridge on route 967

"Rurociągowy most" w Brzączowicach nad Jeziorem Dobczyckim równolegle do mostu na drodze wojewódzkiej nr 967

2009-09-22

Wysokie napięcie / High voltage

Linia przesyłowa 400kV w Rudniku

400kV power line in Rudnik

2009-09-13

Turniej / Tournament


Husaria 4, originally uploaded by Rrrodrigo.

20 września 2009 r. w niedalekim Dębnie w powiecie brzeskim odbędzie się XIV Międzynarodowy Turniej Rycerski "O złoty warkocz Tarłówny". Szczegółowe informacje: http://bit.ly/66H5c. Zdjęcie powyżej - z ubiegłorocznej edycji turnieju.

On September 20th, 2009, in nearby Dębno in Brzesko county, the 14th International Knights Tournament "For the Golden Braid" will take place. The photo was taken at the same event last year.

2009-09-12

Dwór / Manor house


Dwór / Manor house, originally uploaded by Rrrodrigo.

Dwór rodziny Bzowskich z Drogini, wsi zalanej wodami Jeziora Dobczyckiego, rozebrany w 1985 r. i zrekonstruowany w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie w powiecie chrzanowskim.

Bzowski family manor house from Droginia, a village flooded by the waters of Dobczyce Lake, pulled down in 1985 and reconstructed in Etnographic Park in Wygiełzów, Chrzanów county.

2009-09-10

2009-09-08