F32

Kwesta / Collection

31.10.2009

Kwesta / Collection

Kwesta na odnowę zabytkowych nagrobków na cmentarzu Jeleniec w Dobczycach. Kwestują: pan Czesław Podsadecki i pan Paweł Machnicki, wiceburmistrz.

Charitable collection for renovation of antique tombstones at Jeleniec cemetery in Dobczyce.